Як МОЗ відбере у головного лікаря управлфнські функції?

Безперечно, що медичним закладам потрібна нова якість адміністрування. Традиція адміністрування медичними закладами існує ще з часів планово-командної економіки, коли “з гори” давали гроші, а на місці треба було імітувати виконання нормативів. Реформа ж охорони здоров’я передбачає зміну, як філософії управління закладами, так і зміну формальних вимог.

Головний лікар зараз виконує безліч завдань, які в успішних країнах виконують два різних фахівці. Один з них займається адміністративними та економічними питаннями, а інший відповідальний за медичні аспекти. Такий підхід дозволяє з одного боку розвантажити керівника, а з іншого боку залучити фахівців не тільки з медичної освітою до управління закладом.

Сьогодні керівник медичного закладу – обов’язково має мати медичну освіту, в той же час їм не вистачає знань та економічних та адміністративних питань.

За словами експерта з медичної реформи проекту “Медіашкола з Децентралізації. Курс-ІІ”, який реалізує Центр Ейдос за підтримки програми U-Lead Василя Височанського, такий стан справ є неефективним.

“В Україні існує більше 2000 закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності.  В умовах зміни ідеології роботи медзакладів та принципів фінансування необхідне залучення фахівців, які мають досвід і знання роботи в умовах вільного ринку, а не лише постійний бюджетних субвенцій. Головний лікар фізично не може встигати керувати медичною та фінансовою частиною лікарні”, – підкреслив Василь Височанський.

Саме тому Міністерство охорони здоров’я України підготувало зміни до вимог на посади генерального директора та медичного директора. Зміни передбачають, що буде існувати чіткий розподіл функцій, де генеральний директор керує та відповідає за виробничо-господарські питання та фінансово-економічні результати діяльності закладу.  В той же час медичний директор стає більш незалежним від генерального директора і до його обов’язків відносяться виключно питання, що стосуються якості медичних послуг та безпеки пацієнтів.

Передбачається, що зміни вступають у дію з 1 січня 2019 року. Головні лікарі, які вже уклали чи укладуть трудові договори до того моменту будуть працювати за старою моделлю до терміну, визначеного у договорі.

Також варто врахувати, що з 2018 року керівники закладів охорони здоров’я обираються виключно на відкритих конкурсах з залученням представників громадськості, трудового колективу та власника закладу.  

Генеральний директор/директор Медичний директор
стратегічне плануванням; розробка та впровадженням системи безперервного удосконалення якості послуг у медзакладі на основі принципів доказової медицини;
формування бюджету; організація надання пацієнтоорієнтованих послуг;
координація роботи закладу; координація зовнішньої та внутрішньої взаємодії підрозділів закладу охорони здоров’я;
аналіз економічної ефективності; організація безперервного професійного розвитку медичного персоналу;
організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів; впровадження сучасних методик діагностики та лікування;
забезпечення залучення коштів на інвестиційних потреби закладу тощо. організація медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях;
оцінка якості надання медичної допомоги тощо.

 

Поширити у соціальних мережах